Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS
Matura z matematyki

Matura z matematyki

Bardzo często się zdarza, że uczniowie traktują matematykę jako niepotrzebny, nudny, a przede wszystkim trudny przedmiot. Mają nieco racji przynajmniej w ostatnim aspekcie, matematyka jest bowiem bardzo skomplikowaną i złożoną dziedziną wiedzy, a algebra, geometria czy statystyka kryją w sobie wiele tajemnic. Także egzamin maturalny z matematyki jest przedmiotem o względnie niskim poziomie zdawalności w porównaniu z innymi przedmiotami – na szczęście, opracowanie “Matura Matematyka” (https://www.taniaksiazka.pl/t/matura-matematyka-2021) pomaga w przygotowaniu się do egzaminu dojrzałości.

‘’Matura. Matematyka” – jakie treści znajdują się w opracowaniu?

Matematyki nie uniknie żaden maturzysta. Nawet, jeśli nie zamierza on zdawać tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, gdyż jego zainteresowania związana są z przedmiotami humanistycznymi, to matura z matematyki na poziomie podstawowym ma charakter obligatoryjny. Egzamin maturalny z tego przedmiotu nie jest łatwy, a jego zakres obejmuje liczne zadania zamknięte i otwarte wymagające dobrej znajomości teorii, spostrzegawczości oraz analitycznego umysłu. Opracowanie ‘’Matura Matematyka” pomaga w przygotowaniach do egzaminu dzięki zamieszczonym w nim licznym zadaniom z egzaminów, które miały miejsce w latach poprzednich.

Liczne zadania typowe dla egzaminu maturalnego to nie jedyna zaleta książki. Ważne są również zagadnienia teoretyczne, bowiem bez znajomości wiedzy książkowej nawet najbystrzejszy uczeń nie obliczy zadań związanych z funkcją kwadratową, trygonometrią czy geometrią. Teoria została przedstawiona w niniejszej pozycji w sposób klarowny, przystępny i wzbogacony o liczne tabele oraz schematy. Zabiegi te pomagają w skoncentrowaniu się i przyswojeniu materiału, co jest kluczowe w przygotowaniach do egzaminu maturalnego. Połączenie części teoretycznej i praktycznej to największy atut niniejszej pozycji, pozwala bowiem zarówno na wykonywanie ćwiczeń analogicznych do tych spotykanych na egzaminie, jak i na odświeżenie sobie informacji zdobytych w liceum. Opracowanie jest w pełni zgodne z obowiązującą obecnie podstawą programową, co dowodzi wysokiej jakości treści zawartych w książce

Autorzy


Za utworzenie niniejszego opracowania odpowiadają pedagodzy, którzy uczestniczyli już w pracach nad podobnymi podręcznikami. Doświadczenie zdobyte podczas poprzednich projektów pozwoliło im na stworzenie świetnego kompendium pozwalającego na przygotowanie się do egzaminu maturalnego. 

Matura z matematyki

Czas na maturę z matematyki

Liczby to język przyszłości. Bez znajomości zasad matematyki trudno dziś o perspektywiczną i dynamiczną karierę – matematyka jest obecna w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym czy informatyce. Niestety, ta dziedzina wiedzy jest bardzo trudna i aby ją opanować, trzeba włożyć wiele wysiłku w naukę. Zwieńczeniem edukacji w obszarze matematyki na poziomie szkoły średniej jest egzamin maturalny z tego przedmiotu. Jest on niełatwy (matematyka wciąż jest jednym z przedmiotów o najniższym poziomie zdawalności), nie oznacza to jednak, że nie da się osiągnąć dobrego wyniku z matury – wręcz przeciwnie, z opracowaniem Matura Matematyka ze strony www.taniaksiazka.pl jest to teraz znacznie łatwiejsze.

“Matura. Matematyka” – dlaczego opracowanie jest niezbędne?

Choć matematyka i inne związane z nią dziedziny wiedzy uchodzą obecnie za jedne z najbardziej perspektywicznych w dobie postępującej automatyzacji, to wielu młodych ludzi uważa ten przedmiot za nieżyciowy, nudny i niepraktyczny. Niesłusznie! To dzięki znajomości matematyki jest bowiem możliwe na przykład programowanie aplikacji komputerowych czy funkcjonowanie firm ubezpieczeniowych. Z powodu szerokich zastosowań tego obszaru wiedzy wielu uczniów decyduje się zdawanie tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym (ma on charakter dobrowolny). Z drugiej, egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym ma charakter obligatoryjny i dotyczy bez wyjątku wszystkich uczniów szkoły średniej.

Aby go zdać i rozpocząć tym samym kolejny etap edukacji – studia wyższe – trzeba w trakcie egzaminu maturalnego wykazać się takimi atutami, jak: znajomość zależności i podstawowych twierdzeń matematycznych, umiejętność logicznego myślenia, analityczny umysł. Jednak sama książkowa wiedza nie wystarczy – istotne jest także przećwiczenie typowych zadań, które są najczęściej spotykane na egzaminach maturalnych w ostatnich latach. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest oswojenie się z wyzwaniami, jakie czekają na nas na egzaminie maturalnym.

Niniejsze opracowanie spełnia powyższe wymagania. Opracowane zgodnie z obowiązującą podstawą programową, zawiera liczne zadania praktyczne stworzone na podstawie egzaminów maturalnych z lat poprzednich, a zamieszczony w kompendium klucz odpowiedzi pozwala sprawdzić, czy poprawnie wypełniliśmy zadania. Co więcej, w arkuszu zamieszczono informacje na temat najważniejszych zagadnień matematycznych. Umiejętne połączenie teorii i praktyki to klucz do sukcesu.

Podsumowanie

Opracowanie jest efektem wytężonej pracy grupy doświadczonych pedagogów, którym przyświecał szczytny cel – pomoc młodym ludziom w jednym z najważniejszych etapów w ich życiu – egzaminie dojrzałości.

 

 

Matura z matematyki

Matura

W szkole jest wiele skomplikowanych i niełatwych przedmiotów szkolnych, lecz to matematyka jest szczególnie uznawana za trudny i frustrujący przedmiot. Uczniowie często wręcz z przerażeniem myślą o zawiłych zależnościach, niezrozumiałych wzorach i zadaniach. Wydaje się, iż w opiniach maturzystów nie ma zbyt wiele przesady – egzamin maturalny z matematyki jest bowiem tym przedmiotem, który od lat ma regularnie jeden z niższych współczynników zdawalności w kraju. Oczywiście, nie oznacza to, ze pozytywny wynik mogą uzyskać jedynie geniusze; także przeciętny maturzysta może osiągnąć wysoki, jeśli odpowiednio przygotuje się do egzaminu – jest to możliwe dzięki opracowaniu “Matura matematyka“.

Dlaczego warto skorzystać z repetytorium “Matura – matematyka”?

Zadania matematyczne różnią się od tych spotykanych na większości innych przedmiotów. O ile zazwyczaj edukacja w szkole średniej polega na uczeniu się wiedzy teoretycznej i zapamiętywaniu informacji, to w przypadku matematyki każde ćwiczenie jest w pewnym sensie niepowtarzalne i trzeba samemu znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Czy zastosować wzór skróconego mnożenia? A może funkcję kwadratową? A co, jeśli najwłaściwszym sposobem na znalezienie odpowiedzi są logarytmy? Przed podobnymi wyzwaniami stoją maturzyści, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z matematyki.

Autorzy niniejszego opracowania wyszli naprzeciw oczekiwaniom studentów i stworzyli podręcznik, który pozwala w całościowy sposób przygotować się do egzaminu maturalnego. Jego treść jest podzielona na dwie główne części: teoretyczną, na którą składają się najważniejsze informacje, których znajomość jest wymagana w celu pozytywnego ukończenia egzaminu maturalnego, oraz praktyczną, która stanowi sedno podręcznika. W ramach części praktycznej w repetytorium zawarto kilkaset zadań:

  • stworzonych specjalnie na użytek podręcznika,
  • zaczerpniętych z prawdziwych egzaminów maturalnych, które odbyły się w latach poprzednich.

Dowodem wysokiej jakości treści podręcznika jest zgodność repetytorium z aktualną podstawą programową.

Stworzenie niniejszego podręcznika nie byłoby możliwe bez wieloletniego doświadczenia, kwalifikacji oraz fachowej wiedzy autorów – dydaktyków, którzy dobrze rozumieją potrzeby stojącego przed egzaminem dojrzałości maturzysty i potrafią wesprzeć go w przygotowaniach do tego wielkiego wyzwania.