Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Matura z matematyki

Czas na maturę z matematyki

Liczby to język przyszłości. Bez znajomości zasad matematyki trudno dziś o perspektywiczną i dynamiczną karierę – matematyka jest obecna w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym czy informatyce. Niestety, ta dziedzina wiedzy jest bardzo trudna i aby ją opanować, trzeba włożyć wiele wysiłku w naukę. Zwieńczeniem edukacji w obszarze matematyki na poziomie szkoły średniej jest egzamin maturalny z tego przedmiotu. Jest on niełatwy (matematyka wciąż jest jednym z przedmiotów o najniższym poziomie zdawalności), nie oznacza to jednak, że nie da się osiągnąć dobrego wyniku z matury – wręcz przeciwnie, z opracowaniem Matura Matematyka ze strony www.taniaksiazka.pl jest to teraz znacznie łatwiejsze.

“Matura. Matematyka” – dlaczego opracowanie jest niezbędne?

Choć matematyka i inne związane z nią dziedziny wiedzy uchodzą obecnie za jedne z najbardziej perspektywicznych w dobie postępującej automatyzacji, to wielu młodych ludzi uważa ten przedmiot za nieżyciowy, nudny i niepraktyczny. Niesłusznie! To dzięki znajomości matematyki jest bowiem możliwe na przykład programowanie aplikacji komputerowych czy funkcjonowanie firm ubezpieczeniowych. Z powodu szerokich zastosowań tego obszaru wiedzy wielu uczniów decyduje się zdawanie tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym (ma on charakter dobrowolny). Z drugiej, egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym ma charakter obligatoryjny i dotyczy bez wyjątku wszystkich uczniów szkoły średniej.

Aby go zdać i rozpocząć tym samym kolejny etap edukacji – studia wyższe – trzeba w trakcie egzaminu maturalnego wykazać się takimi atutami, jak: znajomość zależności i podstawowych twierdzeń matematycznych, umiejętność logicznego myślenia, analityczny umysł. Jednak sama książkowa wiedza nie wystarczy – istotne jest także przećwiczenie typowych zadań, które są najczęściej spotykane na egzaminach maturalnych w ostatnich latach. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest oswojenie się z wyzwaniami, jakie czekają na nas na egzaminie maturalnym.

Niniejsze opracowanie spełnia powyższe wymagania. Opracowane zgodnie z obowiązującą podstawą programową, zawiera liczne zadania praktyczne stworzone na podstawie egzaminów maturalnych z lat poprzednich, a zamieszczony w kompendium klucz odpowiedzi pozwala sprawdzić, czy poprawnie wypełniliśmy zadania. Co więcej, w arkuszu zamieszczono informacje na temat najważniejszych zagadnień matematycznych. Umiejętne połączenie teorii i praktyki to klucz do sukcesu.

Podsumowanie

Opracowanie jest efektem wytężonej pracy grupy doświadczonych pedagogów, którym przyświecał szczytny cel – pomoc młodym ludziom w jednym z najważniejszych etapów w ich życiu – egzaminie dojrzałości.