Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Matura z matematyki

Matura

W szkole jest wiele skomplikowanych i niełatwych przedmiotów szkolnych, lecz to matematyka jest szczególnie uznawana za trudny i frustrujący przedmiot. Uczniowie często wręcz z przerażeniem myślą o zawiłych zależnościach, niezrozumiałych wzorach i zadaniach. Wydaje się, iż w opiniach maturzystów nie ma zbyt wiele przesady – egzamin maturalny z matematyki jest bowiem tym przedmiotem, który od lat ma regularnie jeden z niższych współczynników zdawalności w kraju. Oczywiście, nie oznacza to, ze pozytywny wynik mogą uzyskać jedynie geniusze; także przeciętny maturzysta może osiągnąć wysoki, jeśli odpowiednio przygotuje się do egzaminu – jest to możliwe dzięki opracowaniu “Matura matematyka“.

Dlaczego warto skorzystać z repetytorium “Matura – matematyka”?

Zadania matematyczne różnią się od tych spotykanych na większości innych przedmiotów. O ile zazwyczaj edukacja w szkole średniej polega na uczeniu się wiedzy teoretycznej i zapamiętywaniu informacji, to w przypadku matematyki każde ćwiczenie jest w pewnym sensie niepowtarzalne i trzeba samemu znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Czy zastosować wzór skróconego mnożenia? A może funkcję kwadratową? A co, jeśli najwłaściwszym sposobem na znalezienie odpowiedzi są logarytmy? Przed podobnymi wyzwaniami stoją maturzyści, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z matematyki.

Autorzy niniejszego opracowania wyszli naprzeciw oczekiwaniom studentów i stworzyli podręcznik, który pozwala w całościowy sposób przygotować się do egzaminu maturalnego. Jego treść jest podzielona na dwie główne części: teoretyczną, na którą składają się najważniejsze informacje, których znajomość jest wymagana w celu pozytywnego ukończenia egzaminu maturalnego, oraz praktyczną, która stanowi sedno podręcznika. W ramach części praktycznej w repetytorium zawarto kilkaset zadań:

  • stworzonych specjalnie na użytek podręcznika,
  • zaczerpniętych z prawdziwych egzaminów maturalnych, które odbyły się w latach poprzednich.

Dowodem wysokiej jakości treści podręcznika jest zgodność repetytorium z aktualną podstawą programową.

Stworzenie niniejszego podręcznika nie byłoby możliwe bez wieloletniego doświadczenia, kwalifikacji oraz fachowej wiedzy autorów – dydaktyków, którzy dobrze rozumieją potrzeby stojącego przed egzaminem dojrzałości maturzysty i potrafią wesprzeć go w przygotowaniach do tego wielkiego wyzwania.